Contoh Sesorah Bahasa Jawa [Pidato]


Bagi kalian yang sedang mendapat tugas untuk menyusun contoh sesorah bahasa Jawa, maka berikut ini ada satu contoh pidato bahasa Jawa atau sesorah yang saya tulis dengan kemampuan bahasa Jawa seadanya.

Contoh Sesorah Bahasa Jawa

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guru saha rencang-rencang ingkang tansah kawula tresnani.
Ing mriki kawula badhe matur sekedik ngengingi bab tata tertib ingkang sakmeniko sampun kito ginak’aken, ananging taksih wonten bab ingkang kedah kito leresakan.

Bab ingkang kedah dipun leresakan, ingkang kawula maksud inggih meniko tata tertib ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan jam utawi wkdal mlebet kelas, sak meniko sak sampunipun ngacik kurikulum anyar, wonten peraturan anyar ingkang kedah kito emut.

Ananging mbok menawi peraturan meniko dereng saget dipun umumaken sakmeniko, karono taksih nenggo keputusan saking Bapak Kepala Sekolah.

Menawi sampun wonten dhawuh saking Bapak Kepala Sekolah, kawulo badhe ngumumaken malih wonten rapat sak lajengipun.

Mbok menawi cekap semanten anggen kawulo matur, nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Nah demikian sesorah yang dapat saya tulis, mungkin masih banyak kesalahan pengucapan dan penulisan karena saya memang tidak pandai berbahasa daerah. Namun jika kalian ingin mengembangkannya sendiri, silahkan di edit dan disesuaikan dengan pidato yang ingin kalian buat. Semoga sesorah basa Jawa diatas dapat membantu, terimakasih.