Doa Ketika Hendak Menentukan Pilihan Sulit


Dalam berbagai kesempatan sudah pernah kita jelaskan mengenai seperti apa doa ketika hendak menentukan pilihan sulit dalam hidup yang mungkin akan berpengaruh pada keadaan luar biasa dimana depan yang mana akan memberikan dampak pada kita baik secara langsung maupun tidak, dalam hal ini akan lebih baik ketika seseorang menginginkan adanya perubahan dalam kehidupannya dan kemudian memikirkan bagaimana cara memilih dia hal sulit yang harus diputuskan saat itu juga. Doa saat akan mengambil keputusan penting mungkin akan berguna bagi kita karena dengan ketenangan hati maka akan lebih mudah berpikir jernih sehingga apa yang kita lakukan akan dengan sendirinya menemukan jalan keluar terbaik kalau saja saat ini sedang menghadapi masalah besar. Kadangkala kita sulit untuk memilih satu diantara dua, dan keputusan penting terlalu berat untuk diambil, dalam hal ini akan lebih baik kalau kita mendekatkan diri PadaNya agar diberikan jalan terang dalam melalui semua hal penting tersebut. Supaya kita tidak salah langkah dan bingung dalam mengambil sisi baik dari keadaan yang sulit untuk dilewati. Dalam hal ini memang diperlukan pemikiran mendalam agar tidak tersesat dalam jalan yang salah sampai akhirnya semua yang dialami akan menemukan kebaikan sehingga dapat berguna bagi banyak orang termasuk kita sendiri tentunya.

tangan sedang berdoa

Pada saat dihadapkan pada pilihan yang sulit ada baiknya kita melakukan sholat malam untuk memohon jalan terang dalam menentukan pilihan tersebut, jangan sampai kemudian timbul penyesalan atas apa yang kita alami karena kesalahan sendiri sehingga menimbulkan dampak secara menyeluruh dan tidak jarang hal itu akan berpengaruh pada masa depan kita, kemana akan melangkahkan kaki sehingga mendapatkan kebaikan dari semua hal yang tidak dapat kita lalui. Sampai kemudian timbul keinginan untuk menjatuhkan pilihan, maka akan semakin baik pada waktu yang tepat untuk mendapatkan hal baru dalam hidup ini termasuk apa yang belum kita ketahui sampai akhirnya hal itu akan terwujud dan kita dapat merasakan sendiri dampak dari keputusan yang kita ambil tersebut. Memang tidak semua orang dapat menerima hal ini sehingga apa yang kita alami rasanya tidak kunjung menemukan jalan keluar apabila tidak dipikirkan dengan seksama karena dengan mengerti hal itu maka kita akan lebih mudah mendapatkan jalan terang atas apa yang masih mengganjal dalam hati sampai akhirnya diperoleh secercah harapan dimasa depan.

Ketika kita dihadapkan pada pilihan yang sulit sehingga memaksa untuk menentukan satu dari beberapa pilihan, maka akan lebih baik kalau melaksanakan  Shalat Istikharah dengan harapan mendapatkan jawaban dari kesulitan tersebut sehingga terlepas dari keadaan yang membuat kita kesulitan untuk menentukan pilihan. Dalam sholat Istikharah juga disertai membaca doa yang baik untuk diamalkan, berikut doa yang dimaksud:

Allahumma inni astakhiruka bi ‘ilmika, wa astaqdiruka biqudrotika, wa as aluka min fadhlikal adziim. Fainnaka taqdiru wala aqdiru, wa ta’lamu walaa a’lamu, wa anta ‘allaamul ghuyuubb. Allohumma inkunta ta’lamu anna hadzaal amro……….(menyebut apa yang harus dipilih, contohnya antara A dan B)… Khoirunlii fii diini wama ‘asyi wa ‘aqibati amri, faqdurhulii wa yassirhu lii , tsumma barikli fiihi.

Wainkunta ta’lamu anna hadzal amro………….(menyebut apa yang harus dipilih, contohnya antara A dan B)… Syarrun lii fii diinii wa ma ‘asyi wa ‘aaqibati amri, fashrifhu ‘anni washrifnii ‘anhu, waqdurliyalkhoiro haitsu kaana tsumma roddhinii bihi.

Artinya: “Ya Allah, saya memohonkan pilihan kepada-Mu menurut ilmu Engkau dan memohonkan penetapan dengan kesuasaan-Mu, juga saya memohonkan keutamaan-Mu yang besar, Sesungguhnya Engkaulah Yang memiliki kekuasaan dan saya tidak memiliki kekuasaan apa-apa, Engkaulah yang Maha Mengetahui dan saya tidak mengetahui apa-apa dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang ghaib” “Ya Allah, sekiranya Engkau tahu bahwa urusan/perkara saya ini……………..(sebutkan di sini perkaranya/pilihan yang diistikhorohinya) seandainya perkara/pilihan ini baik untukku dalam agamaku, kehidupanku serta akibat urusanku (akibat dunia-akherat), maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah serta berikanlah berilah barokah kepadaku di dalamnya” “Sebaliknya sekiranya Engkau tahu bahwa urusan/perkara saya ini……………..(sebutkan di sini perkaranya/pilihan yang diistikhorohinya) buruk untukku, dalam agamaku, kehidupan serta akibat urusanku, maka jauhkanlah hal itu daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya serta takdirkanlah untukku yang baik-baik saja dimana saja adanya, kemudian berilah keridhoan hatiku dengan takdirMu itu.”